Klimaløft i Osloskolen

Bestillingen må inneholde navn, epostadresse og mobilnummer til den personen som skal være kontaktperson for foredraget på din skole.

Vi har dyktige klimapiloter som gleder seg til å holde foredrag for dere! 

Question Title

1. Navn:

Question Title

2. Epost:

Question Title

3. Mobil:

Question Title

4. Arbeidsplass/skole:

Question Title

5. Klasse(r):

Question Title

6. Antall elever som skal ha foredrag:

Question Title

7. Velg hvilken type foredrag du ønsker på din skole:
(Angi gjerne ønsket dag og tid og ukenummer i kommentarfeltet på slutten.)

Question Title

8. Angi ønsket antall elever for hvert foredrag:
(Vi vil tilstrebe å etterkomme dine ønsker, men må ta forbehold om klimapilotenes kapasitet og tilgjengelighet.)

Question Title

9. Gateadresse:

Question Title

10. Postnummer:

Question Title

11. Poststed:

Question Title

12. Kommune:

Question Title

13. Kommentar:

T