* 1. Deltagers navn

* 2. Ledsagers navn
(Foresatt, ledsager, støttekontakt e.l. følger med på, eller er med på, aktivitetene.)

* 3. Telefon

* 4. Emailadresse

* 5. Type funksjonshemning
Vennligst sett kryss ved aktuell funksjonshemning.

* 6. Bruker du rullestol eller andre gåhjelpemidler? I så fall, hvilket hjelpemiddel?

* 7. Spesielle tilretteleggingsbehov

* 8. Annen tilleggsinformasjon

T