Hensikten med undersøkelsen er å fastslå modenheten innen bruk av BI-løsninger på en objektiv måte, som gjør sammenlikning mellom bransjer og selskap av ulik størrelse mulig. Undersøkelsen er anonym.

BI-barometeret angir status innen 16 sentrale områder, og fordeler svarene på 5 nivåer av modenhet. Undersøkelsen er tilpasset organisasjoner som har en BI-løsning, og tar ca 10 minutter å gjennomføre. Om du er konsulent så kan du ta utgangspunkt i en kunde hvor du jobber med deres BI-løsning, og besvare ut fra den.

BI-barometeret tar mål av seg til å være den største undersøkelsen av sitt slag i Norge, og den vil foretas årlig, slik at det er mulig å følge en utvikling i modenheten.

Resultatene presenteres sommeren 2016.

Question Title

* 1. Hvordan finansieres drift og utvikling av BI-løsningen?

Question Title

* 2. Hvordan vil du beskrive utbredelsen av BI-løsningen i din organisasjon?

Question Title

* 3. Hvordan styres drift og utvikling av BI-løsningen?

Question Title

* 4. Hvordan vil du beskrive arkitekturen i BI-løsningen?

Question Title

* 5. Hvilke BI verktøy er i bruk?

Question Title

* 6. Hva er din oppfatning av BI-løsningen?

Question Title

* 7. I hvilken grad oppfatter du at BI-løsningen gir forretningsmessig verdi?

Question Title

* 8. Hva bidrar BI-løsningen med?

Question Title

* 9. I hvilken grad gjøres datafangst fra kildesystemene ofte nok i forhold til ditt behov?

Question Title

* 10. Hvilken type beslutningsunderlag gir BI-løsningen?

Question Title

* 11. Hvor erfaren er virksomheten i bruken av BI-løsninger?

Question Title

* 12. Hva er omfanget av data i BI løsningen?

Question Title

* 13. I hvilken grad kan man stole på dataene i datavarehuset?

Question Title

* 14. Hvordan er brukernes tilgang til informasjon fra BI-løsningen?

Question Title

* 15. Hvem er brukerne av BI-løsningen?

Question Title

* 16. Hvordan brukes Big Data i din virksomhet?

Question Title

* 17. Forklar kort hva din organisasjon legger i begrepet Big Data

Question Title

* 18. Forklar kort eventuelt formål og antatt/målt nytteverdi av Big Data i din virksomhet

Question Title

* 19. Hva er den største utfordringen innen BI i din organisasjon?

Question Title

* 20. Vennligst angi hvilken bransje du tilhører (evt. representerer i denne undersøkelsen):

Question Title

* 21. Vennligst angi størrelsen på din virksomhet (evt. representerer i denne undersøkelsen)

Question Title

* 22. Vennligst angi din rolle:

T