Bakgrunn:

Atferdsnormutvalget i Fundraising Norge skal se på hvilke etiske utfordringer som kan dukke opp når kunstig intelligens blir brukt i fundraisingarbeidet.
Utvalget ønsker innspill fra medlemmene før arbeidet går i gang.

Basert på innspillene planlegges det å sette opp et medlemsmøte. 

Svarfrist tirsdag 14. november 2023. 

Question Title

* 1. Din organisasjon:

Question Title

* 3. Hvilke utfordringer ser du ved bruk av KI i fundraisingarbeidet?

Question Title

* 4. Andre kommentarer:

T