Mer informasjon finnes på www.hjernehinnebetennelse.no 

Question Title

* 1. Fornavn og etternavn

Question Title

* 2. Telefonnummer

Question Title

* 3. Fødselsdato

Question Title

* 4. Klasse

Question Title

* 5. Har du noen sykdommer nå?

Question Title

* 6. Har du noen allergier eller har du tidligere reagert på vaksiner?

Question Title

* 7. Bruker du faste medisiner?

Question Title

* 8. Jeg har lest informasjon fra Folkehelseinstituttet: Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse (https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/meningokokkvaksine-til-ungdom/ ). Jeg er klar over at skolehelsetjenesten vil bestille et antall vaksiner som tilsvarer etterspørselen, og at bestillingen derfor ansees som bindende. 

Question Title

* 9. Er det noe helsesykepleier bør vite? Sprøyteskrekk, dårlige erfaringer med sprøyte etc?

Question Title

* 10. Har du fått koronavaksine, eller andre vaksiner de siste 3 månedene? (slik at vi kan beregne tid mellom vaksinene)

T