Question Title

* 1. Hvem svarer jeg for

Question Title

* 2. Kjønn

Question Title

* 3. Hvor ofte spiller du tennis i snitt

Question Title

* 4. Hvem spiller du sammen med i Asker?

Question Title

* 5. Hva slags type medlemskap har du/dere i familien?

Question Title

* 6. Hvor lenge har du vært medlem av Asker Tennis?

Question Title

* 7. Hvem spiller tennis i familen? Flere alternativer er mulig

Question Title

* 8. Hvordan ønsker du at klubben kommuniserer med dig? (her må du rangere 1-4 der 1 er mest viktig)

Question Title

* 9. Hvor enig er du i følgende utsagn: Jeg har god kjennskap til styret i Asker Tennis

Question Title

* 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Følgende områder i Asker Tennis er du fornøyd med.

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Uteanlegget
Tennishallen
Kafeen
Shopen
Banebookingsystemet
Hjemmesiden

Question Title

* 11. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Det er viktig å utvikkle klubbens anlegg mer (trimrom/flere baner inne og ute, bedre/finere fasiliteter ute etc
Det er viktig å få bedre mulighet å booke bane inne (enklare/flere ledige tider å få booket bane inne)
Det er viktig at klubben arrangerer flere sosiale arrangementer
Det er viktig at klubben arrangerer interne tennisturneringer
Det er viktig at klubben arrangerer nasjonale tennisturneringer
Det er greit av og til å måtte vike for arrangement på banene
Det er viktig å rekruttere nye spillere/barn til klubben
Det er viktig med kurs/treningstilbud for voksne
Det er viktig med Cardio tennis
Det er viktig med organisert fysisk trening for barn
Det er viktig med organiset fysisk trening for voksne
Det er viktig å komme i konttakt med spillere på samma nivå
Det er viktig at klubben får frem spillere som kan hevde seg nasjonalt/internasjonalt
Det er viktig at klubben har herre- og damelag som gjør det bra i seriespillet

Question Title

* 12. Er du enig eller uenig i følgende utsagn om dine treningsmuligheter?

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Jeg er fornøyd med mine muligheter til å utvikle meg som tennisspiller
Jeg har kontakt med/tilgang til jevngode å spille med i klubben
Treningstilbudet for voksne er bra

Question Title

* 13. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om treningsmulighetene for ditt/dine barn?

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Mitt/mine barn er fornøyde med tennistreningen
Jeg er fornøyd med mitt/mine barns muligheter til å utvikle seg som tennisspiller
Jeg får god informasjon om treningsmuligheter og turneringer for mitt/mine barn
Det er lett å kontakte trenere
Prisen for juniortrening står godt i forhold til utbyttet for mitt/mine barn
Mitt inntrykk er at størrelsen på juniorgruppene på hver bane er passe store
Tilbudet for konkurranse spillere er meget bra

Question Title

* 14. Hvordan stiller du deg til at Asker Tennis baserer seg på dugnad og frivillighet

Question Title

* 15. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn om trenerne

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Jeg får god teknisk instruksjon
Treneren er engasjert
Jeg får god kommunikasjon fra treneren
Treneren er oppdatert og lærer ut på moderne vis

Question Title

* 16. Hva synes du om prisnivået i klubben i forhold til hva du får?

  Veldigt dyrt Litt dyrt Litt rimelig Veldigt rimelig Vet ikke Varken eller
Baneleien
Medlemskap
Tennisskolen
Shopen
Kiosken

Question Title

* 17. Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn om utvalget i kiosken

  Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig Vet ikke
Jeg handler ofte i kiosken
Jeg syns tilbudet i kiosken er bra
Jeg ønsker mer varme produkter t ex pizza eller tilsvarende
Jeg ønsker mer utvalg av kaffe, t ex fra en kaffemaskin (cappuccino, espresso etc)
Jeg ønsker flere sunde produkter

Question Title

* 18. Hvor tilfreds er du med resepsjonsvaktene?

Question Title

* 19. Hvor tilfreds er du med renhold i hallens resepsjon og på banene?

Question Title

* 20. Hvor tilfreds er du med renhold i hallens dusjer/toaletter?

Question Title

* 21. Hvor tilfreds er du med renhold på utebanene og i dusjer/toaletter i klubbhuset?

Question Title

* 22. Hvor mye har du brukt treningsrommet i 2020? (til tross for pandemi)

Question Title

* 23. Har du spillt på grusbanene i boblen i 2020?

Question Title

* 24. Dersom du har spillt i boblen, liker du det?

Question Title

* 25. Hva er din samlede vurdering av Asker Tennis?

Question Title

* 26. Øvrig (Fritekst der du kan skrive annet du vill fortelle)

T