Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Om deg og dere, navn på din organisasjon og kontaktpunkter'"

Question Title

* 2. Hvilke arrangementer har dere arrangert de siste 3-5 år? (ta også med tiden før pandemien)

Question Title

* 3. Hvilket omfang hadde arrangementet?

Question Title

* 4. Hvem var deltakerne?

Question Title

* 5. Hvilke samarbeidspartnere var med på arrangementet?

Question Title

* 6. Hvilke arrangementer planlegger dere de neste 5 år?

Question Title

* 7. Hvem vil være deltakere på disse arrangementene?

Question Title

* 8. Hvor mange deltakere forventer dere?

Question Title

* 9. Hvor mye publikum forventer dere?

Question Title

* 10. Hvor mange tilreisende til regionen forventer dere?

Question Title

* 11. Hvordan markedsfører dere arrangementene?

Question Title

* 12. Besitter din organisasjon en spesiell arrangementskompetanse, og i såfall hvilken?

Question Title

* 13. Utstyr, arealer, eiendeler - hva eier dere og hva må dere leie inn?

  Ja Nei Må leie Ikke behov
Tidtakerutstyr
Lys og lydutstyr
Toaletter
Samband
Lokaler
Arenaer
Telt til overnatting
Større arrangementstelt
Mindre telt/boder
Madrasser/feltsenger
Kaffedunker/større kaffetraktere
Bord og stoler eller benkesett
Sperremateriell, arenamerking, skilt
Varebil, lastebil
Hjertestarter
Annet

Question Title

* 14. Hva trenger din organisasjon av hjelp fra andre i regionen?

  Ja Nei
Oversikt over regionens kapasitet på overnatting?
Oversikt over andre arrangementer for å kunne bestemme dato for ditt arrangement?
Hjelp eller oversikt over søknadsskjemaer, regler og retningslinjer?
Teknisk kompetanse - hvis ja, skriv gjerne inn i tekstboksen under hva (lyd/lys/tidtaking/billettsystem/arena- og scenerigg/sikkerhet og HMS/kommunikasjon og samband/eller annet)
Dugnadshjelp - frivillige
Kompetanse på arrangementsledelse? 
Hjelp til bespisning/kiosk?
Lokaler og arenaer? 
Oversikt over hvor du kan låne/leie utstyr?
Markedsføring?

Question Title

* 15. Dersom Molde kommune eller en annen aktør oppretter en arrangementskalender, vil din organisasjon ta den i bruk for et felles årshjul?

Question Title

* 16. Er det noe annet du vil si fra om?

0 av 16 besvart
 

T