Vi måler temperaturen hos privatpersoner i forhold til å investere i aksjer på børs. Kun 4 enkle spørsmål. Alle svar er anonyme og vil ikke spores tilbake til deg som svarer. Takk for at du tar deg tid! 

Question Title

* 1. Tror du verdiene på Oslo Børs vil stige, falle eller være relativt uendret om 1 år?

Question Title

* 2. Eier du aksjer på Oslo Børs eller andre børser i dag?

0 av 8 besvart
 

T