Bruk av INR i sykehjem - kasuistikk fra Noklus

Kjære sykehjemslege og andre interesserte lesere


I april 2014 sendte Noklus ut to pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av INR på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem.

294 leger ved ca. 30 % av alle sykehjem svarte på kasuistikkene våren 2014. På de neste sidene kan du teste deg selv ved å svare på kasuistikken, og deretter se svarfordelingen for sykehjemsleger som svarte på kasuistikken våren 2014. Til slutt følger noen generelle råd mht. vurdering av INR-resultat. Antatt tidsbruk er ca. 10-15 minutter. Spørsmål merket * må besvares da det avgjør videre spørsmålsstilling.Vennlig hilsen kasuistikkgruppen i Noklus,
Svein Ivar Fylkesnes – sykehjemslege,
Aart Huurnink – sykehjemslege,
Geir Thue - fastlege/professor,
Kari van den Berg - laboratoriekonsulent,
Ann Helen Kristoffersen – laboratorielege/PhD,
Sverre Sandberg - leder av Noklus/professor,
Siri Fauli - prosjektleder/PhD/helseøkonom

T