Velkommen til spørreundersøkelse om Bridge for Alle på Tenerife januar 2020.

Vi sender ut en spørreundersøkelse til deltakere i Bridge for Alle Tenerife januar 2020 fordi vi ønsker å få deres tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjør at vi i fremtiden forhåpentligvis kan tilby enda bedre arrangement. Vi takker på forhånd for din tilbakemelding!

Spørreundersøkelsen tar 5 - 10 min å gjennomføre og er 100 % anonym. Det betyr også at vi ikke kan gi tilbakemelding på svar i undersøkelsen. Ønskes tilbakemelding bes dette sendes til bridge@bridge.no
0 av 17 besvart
 

T