Question Title

* 1. Hvor komfortabelt er arbeidsmiljøet hos arbeidsgiveren din?

Question Title

* 2. Er du fornøyd med alternativene du har for å komme deg til og fra jobb, verken fornøyd eller misfornøyd eller misfornøyd med dem?

Question Title

* 3. Er arbeidsgiverens helseforsikring bedre eller dårligere enn andre arbeidsgivere?

Question Title

* 4. Er du fornøyd eller misfornøyd med arbeidsgiverens mattilbud?

Question Title

* 5. Hvor rettferdige er arbeidsgiverens sykefraværsregler?

Question Title

* 6. Er du fornøyd med ansattegodene dine, verken fornøyd eller misfornøyd med dem, eller misfornøyd med dem?

T