Velkommen til produksjonsevaluering

Det er mange måter å evaluere en kulturproduksjon og et prosjektarbeid på.
Her får du et forslag til en måte å gjøre dette på. Takk for at du bidrar til læring og utvikling, gjennom å svare på denne evalueringen. Takk skal du ha.
Les mer om evaluering her

T