Hvordan bruker bedriftene i Asker- og Bærum FN's 17 bærekraftsmål for å oppnå konkurransekraft?

Asker Næringsråd planlegger å utvikle og gjennomføre en kursrekke for SMB i Asker og Bærum som skal hjelpe næringslivet til å bruke de 17 bærekraftsmålene for å oppnå økt konkurransekraft. Vi søker informasjon som kan avdekke eventuelle behov og innspill som et grunnlag for oppstart av arbeidet. 

Question Title

* 1. Hvilket forhold har deres virksomhet til FN bærekraftsmål?

Question Title

* 2. Hvordan tror dere økt samfunnsfokus og krav om bærekraft vil påvirke virksomheten?

Question Title

* 3. På hvilke områder av bærekraft tror dere egen virksomhet kan gjøre forbedringer - merk av ett eller flere om relevant. Her er FN's 17 bærekraftsmål listet opp: 

Question Title

* 4. Har dere konkrete planer innen noen av følgende områder/-muligheter med bærekraft som driver?

Question Title

* 5. I hvilken grad vurderer dere hvordan virksomhetens bærekraft vil påvirke bedriftens evne til å rekruttere dyktige medarbeidere i fremtiden?

Question Title

* 6. Vi planlegger kurs innen enkelte av FN's 17 bærekraftsmål for å styrke bedriftenes konkurranseevne.  Er dette interessant? Spesifiser gjerne hvilke tema som dere vil lære mer om.

Question Title

* 7. Antall ansatte i bedriften

Question Title

* 8. 1. Hvor er dere lokalisert

T