Bok til alle-undersøkelse

Question Title

* 1. Bibliotek

Question Title

* 2. Fylke

Question Title

* 3. Navn og epostadresse på Bok til alle-kontakten

Question Title

* 4. Hvor mange leseombud er tilknyttet biblioteket?

Question Title

* 5. Hvordan har dere rekruttert leseombud?

Question Title

* 6. Hvem samarbeider dere med om rekruttering av leseombud? Evt ønsker å samarbeide med?

Question Title

* 7. Hvem blir det lest for? (flere kryss mulig)

Question Title

* 8. Del gjerne en historie fra leseombudene, Bok til alle-arbeidet, presseoppslag eller erfaringer fra 2015.

Question Title

* 9. Har dere språkkafè eller tilsvarende på biblioteket? (Arrangement der man kan snakke og lære norsk)

Question Title

* 10. Hvordan fungerer nettverksamlingene for leseombudene?

Question Title

* 11. Har dere nettverksamlinger for leseombud i egen kommune?

Question Title

* 12. Hvordan tar dere vare på de leseombudene dere har?

Question Title

* 13. Hvilke tema vil dere gjerne ha på fylkessamlingene?

Question Title

* 14. Hva ønsker dere av fylkeskontakten? 

Question Title

* 15. Kan dere anbefale en kunstner, forfatter eller forteller fra deres lokalmiljø, som kan brukes til inspirasjon eller kursing av leseombudene? Fortell gjerne kort om den dere anbefaler.

Question Title

* 16. Har dere mottatt bokpakker?

Question Title

* 17. Hva gjør dere med bøkene i bokpakkene?

Question Title

* 18. Kryss av de du bruker i Bok til alle-arbeidet ditt

Question Title

* 19. Har dere tips og tilbakemelding til Leser søker bok for hvordan vi kan gjøre samarbeidet med dere enda bedre?

Question Title

* 20. Hva vil dere satse på i 2016?

T