Bok til alle-undersøkelse

Bibliotek

Question Title

* 1. Bibliotek

Fylke

Question Title

* 2. Fylke

Navn og epostadresse på Bok til alle-kontakten

Question Title

* 3. Navn og epostadresse på Bok til alle-kontakten

Hvor mange leseombud er tilknyttet biblioteket?

Question Title

* 4. Hvor mange leseombud er tilknyttet biblioteket?

Hvordan har dere rekruttert leseombud?

Question Title

* 5. Hvordan har dere rekruttert leseombud?

Hvem samarbeider dere med om rekruttering av leseombud? Evt ønsker å samarbeide med?

Question Title

* 6. Hvem samarbeider dere med om rekruttering av leseombud? Evt ønsker å samarbeide med?

Hvem blir det lest for? (flere kryss mulig)

Question Title

* 7. Hvem blir det lest for? (flere kryss mulig)

Del gjerne en historie fra leseombudene, Bok til alle-arbeidet, presseoppslag eller erfaringer fra 2015.

Question Title

* 8. Del gjerne en historie fra leseombudene, Bok til alle-arbeidet, presseoppslag eller erfaringer fra 2015.

Har dere språkkafè eller tilsvarende på biblioteket? (Arrangement der man kan snakke og lære norsk)

Question Title

* 9. Har dere språkkafè eller tilsvarende på biblioteket? (Arrangement der man kan snakke og lære norsk)

Hvordan fungerer nettverksamlingene for leseombudene?

Question Title

* 10. Hvordan fungerer nettverksamlingene for leseombudene?

Har dere nettverksamlinger for leseombud i egen kommune?

Question Title

* 11. Har dere nettverksamlinger for leseombud i egen kommune?

Hvordan tar dere vare på de leseombudene dere har?

Question Title

* 12. Hvordan tar dere vare på de leseombudene dere har?

Hvilke tema vil dere gjerne ha på fylkessamlingene?

Question Title

* 13. Hvilke tema vil dere gjerne ha på fylkessamlingene?

Hva ønsker dere av fylkeskontakten? 

Question Title

* 14. Hva ønsker dere av fylkeskontakten? 

Kan dere anbefale en kunstner, forfatter eller forteller fra deres lokalmiljø, som kan brukes til inspirasjon eller kursing av leseombudene? Fortell gjerne kort om den dere anbefaler.

Question Title

* 15. Kan dere anbefale en kunstner, forfatter eller forteller fra deres lokalmiljø, som kan brukes til inspirasjon eller kursing av leseombudene? Fortell gjerne kort om den dere anbefaler.

Har dere mottatt bokpakker?

Question Title

* 16. Har dere mottatt bokpakker?

Hva gjør dere med bøkene i bokpakkene?

Question Title

* 17. Hva gjør dere med bøkene i bokpakkene?

Kryss av de du bruker i Bok til alle-arbeidet ditt

Question Title

* 18. Kryss av de du bruker i Bok til alle-arbeidet ditt

Har dere tips og tilbakemelding til Leser søker bok for hvordan vi kan gjøre samarbeidet med dere enda bedre?

Question Title

* 19. Har dere tips og tilbakemelding til Leser søker bok for hvordan vi kan gjøre samarbeidet med dere enda bedre?

Hva vil dere satse på i 2016?

Question Title

* 20. Hva vil dere satse på i 2016?

T