Nettalliansen har nå anskaffet en ny kundeløsning for nettselskapet. Flere selskap i Nettalliansen ønsker å vite hva andre selskap gjør med hensyn til kundeløsning for øvrig virksomhet. Vi kartlegger derfor dette på nytt for å få en oppdatert status hos selskapene. Vi deler svarene med selskapene i alliansen. 

Svarfrist: 14. september 

På forhånd takk for svar!

Question Title

* 1. Selskap

Question Title

* 2. Navn

Question Title

* 3. Har ditt selskap annen virksomhet enn nettvirksomhet?

Question Title

* 4. Hvilken annen virksomhet har dere?

Question Title

* 5. Hvilken kundeløsning har dere valgt for øvrig virksomhet?

Question Title

* 6. Vil dere vurdere å kjøre en felles anskaffelse av kundeløsning for øvrig virksomhet sammen med andre selskap i Nettalliansen?

Question Title

* 7. Andre kommentarer

T