Question Title

* 1. Hva er samlet kostnad (i gjennomsnitt pr år) for et ungdomsmedlem i deres klubb?

Question Title

* 2. Hva er den største kostnadsdriveren i deres klubb?

Question Title

* 3. Hvordan jobber idrettslaget med barn og unge som kommer fra familier som ikke har råd til å delta?

Question Title

* 4. Har dere en ordning for utlån eller gjenbruk av utstyr?

Question Title

* 5. Har dere etablert støtteordninger for deltaker-, og reisekostnader til samlinger eller konkurranser for deres medlemmer?

Question Title

* 6. Hvordan kan klubber og Norges Squashforbund legge til rette for at dere kan gjøre mer for å senke økonomi som barriere for deltakelse?

T