Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Alder

Question Title

* 3. Hvor lenge har du vært kurslærer/instruktør?

Question Title

* 4. Hvordan ble du kurslærer?

Question Title

* 5. På hvilke fagområder holder du kurs?

Question Title

* 6. Spesifiser kursemne(r)

Question Title

* 7. Hvor mange kurs har du holdt de siste fem år?

Question Title

* 8. Når holdt du kurs sist?

Question Title

* 9. Kunne du tenke deg å holde flere kurs enn du har hatt anledning til?

Question Title

* 10. Dersom ja, hva er grunnen til at du ikke har holdt flere?

Question Title

* 11. Hva skal til for at du skal holde flere kurs?

Question Title

* 12. Er du tilknyttet organisasjonen(e) du holder kurs for?

Question Title

* 13. Føler du deg faglig oppdatert på kursområdene du underviser i?

Question Title

* 14. Er det vanskelig å holde seg faglig oppdatert i emnene  du underviser i?

Question Title

* 15. Hvis ja, kunne du tenke deg kompetanseheving/kurs?

Question Title

* 16. Hvilke fagområder kunne du tenke deg kompetanseheving på?

Question Title

* 17. Har du noe du ønsker å dele med oss, skriv det gjerne her

T