Screen Reader Mode Icon

Besvar alle spørsmålene nedenfor. Legg gjerne inn kommentarer der dere finner det hensiktsmessig.

Question Title

* 2. Hvilke velferdsteknologier har kommunen tatt i bruk eller planlegger å implementere i 2021?

Question Title

* 3. Det er gjennomført risikovurdering for følgende teknologier/løsninger:

Question Title

* 4. Det er vurdert behov for, og dersom nødvendig utarbeidet DPIA for følgende teknologier/løsninger:

Question Title

* 5. Vi har oversikt over rettslig grunnlag for personopplysninger som behandles i forbindelse med velferdsteknologi i kommunen.

Question Title

* 6. Protokoll over behandlingsaktiviteter er oppdatert i henhold til nye opplysninger som behandles i forbindelse med velferdsteknologi?

Question Title

* 7. Det er utarbeidet rutiner, oppgaver og ansvar for rolle- og tilgangsstyring?

Question Title

* 8. Personvernombudet involveres i arbeidet med velferdsteknologi og alle har kjennskap til hvem personvernombudet er?

Question Title

* 9. Tjenestemottakere får tilstrekkelig informasjon om hvilke helse- og personopplysninger som samles inn, samt hvordan de behandles?

Question Title

* 10. Brukerrepresentanter involveres i arbeidet med personvern og risikovurdering (DPIA, ROS etc.)?

Question Title

* 11. Det er utarbeidet rutiner og handlingsplaner for avvikshåndtering?

Question Title

* 12. Det er vurdert og opprettet databehandleravtale med leverandør dersom nødvendig?

Question Title

* 13. De velferdsteknologiske løsningene som er tatt i bruk ivaretar kravet om innebygd personvern?

Question Title

* 14. Det er definert rolle- og ansvarsfordeling for gjennomføring av anskaffelser?

Question Title

* 15. Hvilke områder innenfor temaet personvern og informasjonssikkerhet er spesielt utfordrende?

Question Title

* 16. Har dere andre innspill eller tilbakemeldinger?

0 av 16 besvart
 

T