For å kartlegge rasens helse, ønsker KUR å innhente mest mulig informasjon fra dere som har pumi.

For å få et mest mulig riktig svar, er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen (som er anonym). Vi håper du tar deg tid til dette, et spørreskjema pr hund (også de som er døde). På forhånd takk !

Question Title

* 1. Hvilket år ble hunden født ?

Question Title

* 2. Hvilket kjønn er den ?

Question Title

* 3. Er hunden av norsk oppdrett ?

Question Title

* 4. Hvis nei, hvilket land er den fra ?

Question Title

* 5. Lever hunden fortsatt

Question Title

* 6. Hvis nei, hvor gammel ble den ?

Question Title

* 7. Hva var dødsårsaken ?

Question Title

* 8. Sykdommer, har hunden vært hos veterinær for noen av følgende sykdommer ?

Question Title

* 9. Hvis ja på allergi, mot hva ?

Question Title

* 10. Hvis ja på kreft, hvor hadde den kreft ?

Question Title

* 11. Er hunden røntget for HD ?

Question Title

* 12. Hva var resultatet ?

Question Title

* 13. Hvis den ikke ble røntget, hvorfor ?

Question Title

* 14. Er hunden røntget for AD ?

Question Title

* 15. Hva var resultatet ?

Question Title

* 16. Hvis ikke røngtet, hvorfor ?

Question Title

* 17. Er hunden undersøkt for patellaluksasjon ?

Question Title

* 18. Hva var resultatet ?

Question Title

* 19. Hvis ikke den er sjekket for patellaluksasjon, hvorfor ikke ?

Question Title

* 20. Har hunden hatt Calves Leg Perthes ?

Question Title

* 21. Har hunden hatt ryggproblemer ?

Question Title

* 22. Hvis ja, på ovenstående - er den operert ?

Question Title

* 23. Har den hatt annen skade ?

Question Title

* 24. Er hunden øyelyst hos veterinær ?

Question Title

* 25. Hvis ja på ovenstående, hvilken diagnose fikk den ?

Question Title

* 26. Hva slags bitt har hunden din ?

Question Title

* 27. Hvordan vil du anse din hunds pelskvalitet ?

Question Title

* 28. Er hunden din stresset ?

Question Title

* 29. Hvordan oppfører den seg ute blant folk ?

Question Title

* 30. Er du fornøyd med valg av rase ?

Question Title

* 31. Vil du velge samme rase igjen ?

0 av 31 besvart
 

T