Question Title

* 1. Jeg melder bedriften min inn i Norsk Gartnerforbund

Pris for medlemskap:
1-30 dekar: Kr 110 per dekar + mva
Over 30 dekar: kr 25 per dekar + mva
Minimum arealavgift er kr 700 per år
Kontingent til NGF: 550
Grunnavgift til NGFS: kr 640

Question Title

* 2. Bedriftsinformasjon

T