Spørreundersøkelse vedrørende etablering av FFO på GØIF

I tråd med GØIF årsmøtets beslutning i mars 2016, har styret på GØIF satt i gang utredning av etablering av fotballfritidsordning (FFO) på GØIF. Som et ledd i utredningen utfører vi nå en spørreundersøkelse i 2-5 klasse på Gokstad skole for å undersøke interessen, da målgruppen er alle gutter og jenter i denne alderen.

Kort om hvordan tilbudet vil bli: FFO vil være tilgjengelig mandag-torsdag. Elevene vil hentes med minibuss etter skoletid, og får mat ved ankomst. Deretter er det muligheter for å gjøre lekser, før det arrangeres fotballaktivitet på kunstgressbanen. Barna må hentes på Østerøya Idrettspark (GØIFs klubbhus) senest 16.30.

Det planlegges tilbud 1, 2 eller 3 dager per uke. Ca. pris er 1000, 1450 og 1800 NOK/mnd. Transport 100 NOK/mnd kommer i tillegg, for de som ønsker det. Vi ser fra andre FFO etableringer at flere velger 2 dager per uke, og kombinerer det med en 60% plass i kommunal SFO.

* 1. Har du barn i 2. - 5. klasse på Gokstad Skole

* 2. Ønsker du å benytte FFO på GØIF for ditt/dine barn

* 4. Har du andre kommentarer rundt dette tiltaket

T