* 1. Å finne gode lokaler til NM i quiz koster penger. I dag er medlemskontingenten til NQF 125 kr, som betales som en del av påmeldingsavgiften til lagkonkurransen i NM. Hvor stor medlemskontingent er du villig til å betale for å sikre best mulig NM-lokale?

T