Gjesteundersøkelse

Dette er en spørreundersøkelse for Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival, som tar under tre minutter å svare på. Ditt svar er vktig for at vi kan tilby våre festivaldeltakere en enda bedre festival neste gang.

* 1. Hvor gammel er du?

* 2. Hvilket kjønn?

* 3. Hvem går du på filmfestival med?

* 4. Når bestemte du deg for å gå på filmfestival?

* 5. Hvor har du fått informasjon om filmen(-e) og arrangementene du har deltatt på?

* 6. Har du lest om Kosmorama i noen av følgende publikasjoner?

* 7. I hvilken sammenheng var du på Kosmorama?

* 8. Hvilke tilbud benyttet du på festivalen og hvordan rangerer du tilbudet?

  Svært bra Bra Nøytral Dårlig Svært dårlig
Kulinarisk kino
Filmfaglig seminar i samarbeid med NTNU
Barneprogrammet
Snakk om film
Midtnorsk filmmarked
Arrangement i kunsthallen/Sellanraa
Festivalmat

* 9. Hvor enkelt er det å finne fram og få god informasjon i programmet?

* 10. Ranger hvordan du opplevde følgende, fra 1 til 6, hvor 6 er best

* 11. Hvilken programdel har du deltatt på?

* 12. Hvilke utesteder går du på når du er på Kosmorama?

* 13. Hvor i bybildet har du sett reklame for Kosmorama?

* 14. På en skala fra 1 til 6, hvordan vil du vurdere helhetsopplevelsen av Kosmorama 2017

T