The good life is built with good relationships!

TED Talks: 75-year- long study: The good life is built with good relationships: https://youtu.be/8KkKuTCFvzI

90 percent of Danes aged between 16 and 95 years believes it is important, very important or extremely important to have a good sex life: http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-om-seksualitet-og-sundhed

A song we recomend: Agnete - Icebreaker (Eurovision Norway 2016): https://youtu.be/mYnfLY0h8vY

Pitch: A global movement to make it fun & easy to break the ice between people to find true love, friendships and social activities with an optimal mix of high tech & high touch organized as a Master Franchise. Top management team at Wilh. Wilhelmsen ASA bought the idea in 2006 as a social benefit.

Watch our promo video at YouTube in English (3 minutes):icebreakercard.com:

https://youtu.be/TQLUcYR3rX8

See the founders presentations at Slideshare:

http://www.slideshare.net/AnneSreide

Be an Icebreaker!

Who ya gonna be? ICEBREAKERS! Start Icebreaking - NOW!

Question Title

* 1. Personalia - fyll ut feltene
Personal information - please fill in:

Question Title

* 2. Personlige opplysninger: Kryss av for det som beskriver din situasjon best (flere kryss mulig).

Personal information: Please tag what describes your situation best (several answers possible).

Question Title

* 3. Hva slags vennskap søkes? Kryss av for ett eller flere valgmuligheter.
What kind of friendship do you seek? Select one or several options.

Question Title

* 4. Søker du et seriøst kjærlighetsforhold/ekteskap?
Are you looking for a serious relationship/marriage?

Question Title

* 5. Hvor søker du kjæreste og/eller nye venner i dag? Vennligst fyll ut feltet annet for spesifisering, erfaringer, tips ol. Flere svar mulig.

Where are you looking for a partner and/or new friends today? Please fill in the option "annet" for your specifications, experiences, suggestions or similar. Select one or more.

Question Title

* 6. Vil du delta på Icebreaker parties? Dette er fester for alle sivilstatuser: frivillig å vise om du er singel eller i et forhold med våre selvlysende signalbånd, icebreakerkort for dele ut til dem du liker: finn nye venner, kjæreste og/eller sosialt.

Will you attend at our  Icebreaker parties? These are parties for all civil states: it is optional to show whether you are single or in a relationship with our luminescent signal ribbons, icebreaker cards  to hand out to those you like: find new friends, a sweatheart and/or just to be social and have fun.

Question Title

* 7. Vil du delta på After work with signals? Dette er non profit. Vi arrangerer gratis kurs/foredrag innen relasjonstemaer. Foredragsholder stiller opp gratis mot promotering av seg/sitt firma. Etterpå er det sosialt.

Will you attend After work with signals? This is non profit. We organize free courses/lectures in relationship issues. Speaker does this for free and is allowed promoting his or her company. Afterwards, it is social.

Question Title

* 8. Vil du gå med selvlysende signalbånd for å vise sivilstatus? Grønn for singel, rød for deg som er i et forhold. Vil du gå med en icebreaker button for å vise at du er åpen for å bli kontaktet? Vil du gå med t-shirt, navneskilt, caps, bag ol med QR kode/nick til din profil på vår fremtidige portal (icebreaker.global) der du kan søke kjæreste, vennskap og/eller sosiale aktiviteter? Tekst: Like me? Scan me! Ditt nick (anonym profil på vår portal) og icebreaker.global. Vennligst kryss av for alternativene nedenfor hvis det er svært sannsynlig (ambassadør), meget sannsynlig eller ganske sannsynlig. Hvis du ikke kan svare ja på dette, ikke kryss av.

Will you go with fluorescent signal ribbon to show your relationship status? Green for single, red for those who are in a relationship. Will you go with an icebreaker button to show that you are open to being contacted? Will you go with t-shirts, name badges, caps, bags, etc. with QR code/nick to your profile on our future portal (icebreaker.global) where you can search for a sweetheart, friendship and/or social activities? Lyrics: Like me? Scan me! Your nick (anonymous profile on our portal) and icebreaker.global. Please select the options below if it is extremely likely (ambassador), very likely or moderately likely. If you can not answer yes to this, do not tick.

Question Title

* 9. Vil du registrere en profil med flere spørsmål for å motta skreddersydde tilbud og rabatter fra fremtidige samarbeidspartnere som festivaler, reiser, restauranter, trening, kurs ol? Du kan når som helst fjerne/endre dine preferanser i din profil. Vi planlegger å lage et medlemskort som gir mange medlemsfordeler.

Want to register a profile with several questions to receive customized offers and discounts from future partners such as festivals, travels, restaurants, exercising, courses etc.? You can always remove or change your preferences in your profile. We plan to create a membership card that offers many benefits.

Question Title

* 10. Icebreaker.global ønsker å skape en global bevegelse for å finne ekte kjærlighet, vennskap og sosiale aktiviteter. Vi er sosiale entreprenører som samarbeider med alle sektorer. Vi søker fans, medlemmer, samarbeidspartnere, forretningspartnere, investorer, frivillige, tips, råd mm: vennligst kommenter her for å hjelpe oss med å lykkes med dette!

Icebreaker.global wants to create a global movement to find true love, friendships and social activities. We are social entrepreneurs who cooperate with all sectors. We are seeking fans, members, affiliates, business partners, investors, volunteers, tips, advice etc.: please comment here to help us succeed with this!

T