Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. Alder

Question Title

* 3. Profesjon

Question Title

* 4. Hvilken dansekunstnerisk sjanger jobber du hovedsaklig innenfor

Question Title

* 5. Har du søkt om tilskudd fra Norsk Kulturråd tidligere

Question Title

* 6. Hvis ja, fra hvilke ordninger?

Question Title

* 7. Hvis nei, hvorfor ikke?

Question Title

* 8. Har du noen spørsmål til Norsk Kulturråd?

0 av 8 besvart
 

T