Sulland Open 2020

Bindende registrering. Når påmeldingsfristen er ute, vil alle få tilbakemelding om de har fått plass eller ikke.

Question Title

* 1. Fornavn

Question Title

* 2. Etternavn

Question Title

* 3. Postnr

Question Title

* 4. Sted

Question Title

* 5. Mobiltelefon

Question Title

* 6. E-post

Question Title

* 7. Golfklubb

Question Title

* 8. Medlemsnummer

Question Title

* 9. Handicap

Question Title

* 10. Kundeforhold hos oss?

Question Title

* 12. Kommentarer eller spesielle ønsker?

Ved registrering her aksepterer man at man kan bli fotografert og bilder vil bli publisert i sosiale medier og på Sulland.no.
Det vil også bli filmet og tatt bilder med drone.

T