Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Adresse

Question Title

* 2. Er det generelt kutt i kulturbudsjettet i 2021?

Question Title

* 3. Hvilke sektorer kuttes i kulturbudsjettet 2021?

Question Title

* 4. Hvilken sektor får økning i kulturbudsjettet 2021? 

Question Title

* 5. I hvilken grad har dere klart å opprettholde kommunens kulturtilbud under koronapandemien, mars 2020 - til i dag, sammenlignet med normalsituasjonen?

Question Title

* 6. Hva er din overordnede vurdering av kvaliteten til kommunens kulturtilbud under koronapandemien, mars 2020 - til i dag, sammenlignet med normalsituasjonen?

Question Title

* 7. Hvilke tjenestetilbud har vært vanskelig å opprettholde sammenlignet med normalsituasjonen?

Question Title

* 8. Hvilke tanker har dere for fremtidens kulturliv i kommunen, er det nasjonale tiltak som dere savner i arbeidet som dere gjør?

0 av 8 besvart
 

T