Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 5. Vi samtykker herved at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn til ovennevnte bruk.
Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.

Det er mulig å skrive navn på flere i tekstboksen for de av dere som er foresatt for mer enn ett barn i klubben. 

0 av 5 besvart
 

T