Brukervennlighet og servicenivå

Question Title

* 1. Hvor fornøyd er du med vår tilbakemelding på prøvemottak?

Question Title

* 2. Hvor fornøyd er du med tiden det tar fra vi mottar dine prøver til du får svar?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med tiden det tar å få tilbakemelding på andre henvendelser (telefon, e-post etc.)?

Question Title

* 4. Er det lett å forstå resultatene slik de er framstilt?

Question Title

* 5. Hvor viktig er det for deg at vi kjenner til din bedrift/bransje?

Question Title

* 6. Hvor fornøyd er du med prissettingen på våre tjenester?

Question Title

* 7. Hvor ofte bruker du vårt produkt/tjeneste?

Question Title

* 8. Hvor lenge har du vært kunde hos oss?

T