* 2. Hva var temaet på sesjonen?

* 3. Hva er din vurdering av sesjonen?

* 4. Kommentar eller forslag til forbedring?

T