Er du interessert i å motta kvalifiserte investeringsmuligheter i unoterte virksomheter?

Finova kobler bedrifter som søker kapital med kvalifiserte investorer. I denne sammenheng kontakter vi deg for å høre om du er interessert i å motta informasjonsmemorandum som passer dine investeringskriteria.

Dersom dette er interessant ber vi deg om å besvare den korte spørreundersøkelsen under, og gi oss tillatelse til å sende deg slik informasjon når vi har prosjekter som passer.

Vi er overhodet ikke interessert i å sende deg noe du ikke potensielt kan være interessert i. Men skulle du allikevel ønske å melde deg ut av vår kontaktdatabase kan du gjøre dette når som helst.

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon.

Question Title

* 2. Hvilke selskapsfaser vil du vurdere å investere i? (flere valg mulig)

Question Title

* 3. Investerer du direkte i enkeltselskaper og/eller i investeringsfond?

Question Title

* 4. Jeg investerer i løsninger for: (flere valg mulig)

Question Title

* 5. Segment: (flere valg mulig)

Question Title

* 6. Minimum krav til eierskap?

Question Title

* 7. Størrelsesorden investering per selskap.

Question Title

* 8. Hva er dine ønsker for aktivitet / involvering i selskaper?

Question Title

* 9. Hvilke landsdeler er mest relevant å bli presentert investeringsmuligheter fra? (flere valg mulig)

Question Title

* 10. Jeg ønsker å få tilsendt informasjon om selskap som søker kapital iht. mine opplyste kriteria.

0 av 10 besvart
 

T