Kurset gis på norsk, med noe oversettelse på engelsk

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. I hvilket år er du født? For eksempel 1979, 1956 etc.

Question Title

* 3. Hva ønsker du å lære? (hva skal du bruke data til?)

T