Vi har som intensjon å oppnå best mulig tilfredshet hos våre kunder. Hvert år gjennomføres en evaluering av eget prestasjonsnivå relatert til kriteriene angitt i matrisen under.
 
Svarene som legges inn behandles konfidensielt, og blir kun benyttet for å forbedre egen prestasjon i samarbeid med våre kunder.

Vi takker for deres bidrag til å gjøre oss til en bedre samarbeidspartner.

Question Title

1. Kontaktinformasjon (minimum firmanavn)

Question Title

2. Hvor fornøyd er du med kontakten med oss?

  Meget misfornøyd Misfornøyd Fornøyd  Meget fornøyd
Tilgjengelighet
Våre medarbeideres produktkunnskaper
Evne til å forstå ditt behov og foreslå riktig løsning
Responstid

Question Title

3. Hvor tilfreds er du med disse tjenestene?

  Meget misfornøyd Misfornøyd Fornøyd Meget fornøyd
Produktsortiment standardvarer
Spesialproduksjon
Leveringstid - presisjon
Fleksibilitet - mulighet for rask levering og vår evne til å "snu oss rundt"
Produktkvalitet
Pakking, merking og emballering

Question Title

4. Hvor tilfreds er du med kvaliteten på følgende?

  Meget misfornøyd Misfornøyd Fornøyd Meget fornøyd
Teknisk dokumentasjon
Katalogmateriell
Web sider

Question Title

5. Hva er ditt totalinntrykk av Pretec AS som samarbeidspartner?

Question Title

6. Er det produkter du savner i vårt sortiment? Hvis ja, spesifiser under.

Question Title

7. Andre kommentarer (synspunkter eller forslag til forbedringer)

T