Her kan du melde fra til Dramas anonymt om mangler ved manus og generelt om hvordan du opplever manusdatabasen. Dine tilbakemeldinger er svært viktige for at vi skal kunne gjøre manusdatabasen bedre. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer i manusdatabasen basert på tilbakemeldinger fra brukerne våre blant mange andre arbeidsoppgaver. Derfor kan det ta noe tid før vi får tatt tak i din tilbakemelding. Vi svarer ikke på tilbakemeldinger via dette skjemaet. 

Question Title

* 1. Hva vil du gi tilbakemelding på? Velg et av alternativene under.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på flere av de oppgitte alternativene under spørsmålet, må du velge en per gang. Du kan når som helst gå tilbake til skjemaet og gi tilbakemelding på hver av alternativene.

T