Hva gjør du etter skolen?

Question Title

* 1. Går du på fritidsaktiviteter etter skolen?

Question Title

* 2. Kan du utdype ditt svar til spørsmål 1? (hvilke aktiviteter, hvorfor/hvorfor ikke, ønsker)

Question Title

* 3. Hvilke aktiviteter ønsker du å gå til, men som ikke eksisterer i nærmiljøet ditt?

Question Title

* 4. Hvis du noen gang har forlatt en aktivitetsklubb, hvorfor sluttet du?

Question Title

* 5. Hva håper du å få utav å delta på aktiviteter etter skolen?

Question Title

* 6. Er det noe du ønsker å kommentere angående aktivitetstilbud etter skoletid?

Question Title

* 7. Til sist, kan du oppgi alder og kjønn?

T