Biblioteksbruk

Question Title

* 1. Omlag hvor mange ganger har du besøkt et offentlig bibliotek i løpet av det siste året? Vi tenker da på fysisk oppmøte - ikke internettbruk.

T