Jeg ønsker å melde meg på HMS-kurs for ledere hos BBHT

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b. Les mer på arbeidstilsynet.no

Kurset går over 2 halve dager og gjennomføres digitalt via Teams. Du trenger ikke å ha lisensversjon av Teams for å delta. Du må ha pc, mobil eller nettbrett med kamera og mikrofon. Pc eller nettbrett anbefales. Info om innlogging mm sendes kursdeltagere i forkant av kurset.

Kurset koster kr 900,- for ansatte i BBHTs medlemsbedrifter.
Kurset koster kr 1500,- for ikke-medlemmer.

Da det er begrenset antall plasser på hvert kurs er det viktig at du varsler via epost: bbht@bbht.no dersom du blir forhindret fra å delta.

Avbestilling senere enn 48 timer før kursstart medfører full fakturering

Question Title

* 1. Jeg melder meg på HMS-kurs for ledere 10.03.2021 og 17.03.2021

0 av 1 besvart
 

T