Question Title

* 1. Hvor sannsynlig er det at du deltar på et emnekurs arrangert av Voss DPS igjen?

Question Title

* 2. Hvor godt organisert var arrangementet?

Question Title

* 3. Hvor mye lærte du på arrangementet?

Question Title

* 4. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med kursinnholdet?

Question Title

* 5. Er det noe av kursinnholdet du vil fremheve som spesielt lærerikt?

Question Title

* 6. Har du noen forslag til tema for neste emnekurs?

0 av 6 besvart
 

T