Arrangert av NoDas ressurgruppe for ballettskolene

Sted: KGB dans & ballett, CC Vest kjøpesenter, Lilleakerveien 16.
(5 minutter fra Lysaker stasjon, tog og buss) Fri parkering!

* 1. Navn

* 2. E-post

* 3. Hvilken/hvilke skole(r) er du tilknyttet?

* 4. Vil du delta fredag 22. sept -  fordi du underviser ved en dans/ballettskole?

* 5. Vil du delta både fredag 22. sept og lørdag 23. sept  -  fordi du driver en dans/ballettskole?

T