Question Title

* 1. Hva er din tilknytning til Kirkenes Næringhage ?

Question Title

* 2. Hvilke følger har Koronasituasjonen fått for din bedrift

Question Title

* 3. Bedriftens betalingsevne.

Question Title

* 4. Hvilke tiltak vurderer bedriften de neste to ukene ?

Question Title

* 5. Ønsker bedriften bistand fra KNH sine rådgivere

Question Title

* 6. Er det noen tiltak (statlige, regionale eller kommunale) du mener kan være til hjelp for din bedrift, som du vil KNH  kan arbeide for å få realisert ?

Question Title

* 7. Skriv inn navn på bedrift og kontaktperson

0 av 7 besvart
 

T