Gjesteundersøking i Sunnhordland

Visit Sunnhordland arbeider med å verta merka som eit berekraftig reisemål.  For at me skal få best mogleg kunnskap og informasjon til det vidare arbeidet ønskjer me at du som gjest i regionen tek deg tid til å fylle ut spørjeundersøkinga.

Dei som svarer på undersøkinga og som noterer epost adressa si til slutt, vil vera med i trekninga av ein apple watch. For dei som ikkje oppgjev epostadressa er spørjeundersøkinga anonymisert.

Dersom du har spørsmål til undersøkinga kan du ta kontakt med Samarbeidsrådet på epost: firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no eller brynjar@geoparksunnhordland.no

På førehand takk for hjelpa!

Mvh
Brynjar Stautland
prosjektleiar

T