Informasjons- og nyhetsbehov om næringsliv og menneskerettigheter

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) gjelder per definisjon for alle bedrifter. Prinsippene har fått støtte ved lov, handlingsplaner og retningslinjer i ulike jurisdiksjoner.

Forventningene er størst til store bedrifter som opererer multinasjonalt. For å følge prinsippene må de fleste bedrifter (videre)utvikle sine retningslinjer, sin organisasjonskultur og praksis på ulike områder.

Vil du bruke to minutter på å svare på denne anonyme* markedsundersøkelsen for å kartlegge interesse for mer informasjon og nyheter om næringsliv og menneskerettigheter?

Beste hilsen
Kjersti Marie Grinde

*Innstillingen er PÅ for ekskludering av ALL respondentinformasjon (navn, e-postadresser, IP-adresser og egendefinerte data) fra spørreundersøkelsesresultatene.

Question Title

* 1. Er du interessert i tematikken næringsliv og menneskerettigheter?

Question Title

* 2. Hvilket språk foretrekker du når du skal holde deg oppdatert på fag og nyheter?

Question Title

* 3. Vil du være interessert i å følge med på et nisjemedium som formidler kunnskap og nyheter om næringsliv og menneskerettigheter?

Question Title

* 4. Hvilke kanaler foretrekker du å bruke for å holde deg oppdatert? Du kan velge flere svaralternativer:

Question Title

* 5. Kan din bedrift eller organisasjon være positiv til å støtte et nisjemedium som dekker tematikken næringsliv og menneskerettigheter? Du kan velge flere svaralternativer:

T