Takk for at du kan ta denne spørreundersøkelsen på vegne av din virksomhet.

Undersøkelsen vil ta rundt 10 minutter, men avhengig av hva du svarer vil du eventuelt få noen oppfølgingsspørsmål. Til slutt bes du om å fylle inn kontaktinformasjon om deg og din bedrift, slik at vi eventuelt kan kontakte deg for mulig oppfølging.
 
Svarene du avgir på vegne av din virksomhet vil bli anonymisert, og de samlede resultatene fra alle deltagende virksomheter vil publiseres i et aggregert format. Vi vil dermed ikke dele informasjon om din virksomhet utenfor ansatte i Osloregionen eller til et annet forbruk enn denne kampanjen.

For spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med undertegnede.
 
På forhånd - tusen takk for at du stiller opp. 

Vennlig hilsen, 
Mari Strømsvåg
På vegne av Osloregionen
Les mer på www.osloregionen.no/sporreundersøkelse

Question Title

* 1. Har din virksomhet behov for å rekruttere internasjonalt talent det kommende året? (høykompetent arbeidskraft fra utlandet)

T