Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hva er din holdning til reiselivssatsingen i
Sør-Varanger?

Question Title

* 2. Hvordan vurderer du antall turister i Sør-Varanger

Question Title

* 3. Hvordan vurderer du antall turister i Sør-Varanger i de følgende kategoriene:

  Alt for få Litt for få Akkurat passe Litt for mange Alt for mange
Hurtigruteturister og cruiseturister
Bobilturister
Utenlandske nordlysturister
Russiske turister
Jægere og sportsfiskere

Question Title

* 4. Hvor enig er du i følgende utsagn om turistene der du bor

  Helt uenig Delvis uenig Verken uenig eller enig Delvis enig Helt enig Vet ikke
De er som regel flinke til å ta hensyn til lokalbefolkningen
De er som regel flinke til å ta hensyn til naturen og landskapet
Det fleste er godt forberedt når de kommer til Sør-Varanger

Question Title

* 5. Hvor enig er du i følgende utsagn om turistmen i Sør-Varanger

  Helt uenig Delvis uenig Verken uenig eller enig Delvis enig Helt enig Vet ikke
Turismen er viktig med tanke på arbeidsplasser og næringsutvikling Sør-Varanger
Den er viktig med tanke på befolkningsutviklingen
Den er viktig for å opprettholde flytilbudet til /fra Sør-Varanger
Turismen er kun viktig for Kirkenes, ikke for distriktene
Turismen bidrar til et bedre servicetilbud i Sør-Varanger (veier, butikker og fritidstilbud))

Question Title

* 6. Har turismen i Sør-Varanger bidratt til å gjøre deg mere stolt av Sør-Varanger (dersom du bor i kommunen)

Question Title

* 7. Hvor enig er du i følgende utsagn om utviklingen de siste 5 år av turismen i Sør-Varanger

  Helt uenig Delvis uenig Verken uenig eller enig Delvis enig Helt enig Vet ikke
Kirkenes/Sør-Varanger framtår idag som et bærekraftig reisemål
Kirkenes/Sør-Varanger har en god og troverdig miljøprofil utad
Det er viktig at Kirkenes/Sør-Varanger profilerer seg som et bærekraftig reisemål
Vi er for lite flinke til å tilrettelegge for de turistene om kommer til Sør-Varanger
Turismen presser opp prisene på boliger i Sør-Varanger
Turismen i Sør-Varanger skaper ofte køer og trafikkfarlige situasjoner.
Det vi gjør for turistene i Sør-Varanger er også bra for oss som bor her

Question Title

* 8. Har du selv tatt initiativ til å snakke eller hjelpe turistene i Sør-Varanger

Question Title

* 9. Har du andre meininger om turismen i Sør-Varanger du vil dele med oss

Question Title

* 10. Takk for ditt svar. Hvis du ønsker å delta i trekningen av gavekort på 500 kroner, så skriv inn ditt mobilnummer:

0 av 10 besvart
 

T