Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. OM BEDRIFTEN
Hva er bedriftens navn

Question Title

* 2. BRANSJE
Hvilken bransje opererer bedriften innnenfor?

Question Title

* 3. MARKED/KUNDER
Hva slags type marked/kunder henvender bedriften seg til:

Question Title

* 4. PRODUKTER/TJENESTER
Hva slags type produkter/tjenester tilbys?

Question Title

* 5. RESSURSER/KOMPETANSE
Hvilken type ressurser/kompetanse finnes det mest av i bedriften?

Question Title

* 6. OM REPRESENTANTEN  (deg som fyller ut dette skjemaet)
Hvilken rolle har du i forhold til denne henvendelsen?

Question Title

* 7. OM BESLUNINGSTAKER 
Hvem som beslutter bistanden eller en eventuell løsning i den forbindelse?    

Question Title

* 8. OM DEN MULIGE BISTANDEN ELLER LØSNINGEN
Hva er den mulige bistanden eller løsning en ser for seg?  Si også gjerne litt om de problemer og utfordringer som ligger til grunn.             |

Question Title

* 9. Hva er omfanget av en forventet bistand og kostnaden ved en eventuell løsning?

Question Title

* 10. Hva slags kompetanse eller løsningsfunksjoner som en mener er mest avgjørende for å kunne løse problemet eller utfordringen

Question Title

* 11. Hva slags framdrift en ser for seg

Question Title

* 12. OM HVORDAN VI KAN KONTAKTE DEG 
Hva er ditt navn, din tittel, ditt telefonnummer og din epostadresse?

0 av 12 besvart
 

T