* 1. Spillerens navn

* 2. Spillerens fødselsdato og år (6 siffer)

* 3. Adresse

* 4. Epost spiller

* 5. Mobil spiller

* 6. Foreldre/foresattes navn

* 7. Foreldre/foresattes adresse

* 8. Epost foreldre/foresatte

* 9. Mobil foreldre/foresatte

* 10. Evnt annen viktig informasjon til klubben

T