Velkommen som bidragsyter i arbeidet med å bygge en dansekunststrategi for fremtiden!

Kjære alle norske dansekunstnere!

Vårt innspillsmøte med det frie danse- og scenekunstfeltet, som var planlagt 16.03.2020, måtte dessverre avlyses som følge av COVID-19-pandemien. For likevel å kunne innlemme synspunkter fra hele danse- og scenekunstfeltet i vårt pågående strategiarbeid har vi laget en spørreundersøkelse for få innsikt i hvordan dere tenker at en bedre og mer robust infrastruktur for dansekunst kan innrettes. Vi ber dere derfor svare på spørsmålene under. 

Det er viktig at spørsmålene om fremtidige rammevilkår for dansekunstfeltet besvares med konkrete forslag. Uten klare mål for hvordan det nye systemet og infrastrukturen bør legges opp er det vanskelig å bevege seg bort fra det eksisterende.

Vi i Norske Dansekunstnere vil utfordre dere til å tenke stort og på vegne av hele sektoren når dere svarer ut denne undersøkelsen. Vi er veldig spente på å høre hva dere tenker om vår felles fremtid! Vi ber om at du gir oss ditt innspill innen 3.04.2020. Lykke til!T