Takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen.
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til meg kan du kontakte meg på christin@diafan.no eller på telefon 4809 2569.
Om du også ønsker å være med i trekningen av inntil 20 gratis planleggingstimer*) og er villig til å stille opp på et dybdeintervju legger du igjen kontaktinformasjon i spørsmål 10 i undersøkelsen.

*)Trekningen skjer 15.september og gjelder planlegging av ett enkelt arrangement.

Question Title

* 1. Hvem svarer du på vegne av?

Question Title

* 2. Hvor mange ansatte har selskapet, avdelingen eller organisasjonen du representerer?

Question Title

* 4. Hvilke av følgende arrangementer er aktuelle for din bedrift/avdeling?

  Arrangerer regelmessig Har arrangert én gang Planlegger eller ønsker å arrangere Ikke aktuelt for oss
Konferanse
Kurs/Seminar
Kunde- eller forhandlertreff
Større møter med mange deltakere og/eller omfattende program
Firmareise
Kickoff

Question Title

* 5. Har dere benyttet eller vurderer dere å benytte eksterne til planlegging eller gjennomføring av arrangementer?

  Har benyttet Vurderer å benytte Velger å stå for all planlegging og gjennomføring internt Ikke relevant
Konferanse
Kurs/Seminar
Kunde- eller forhandlertreff
Større møter med mange deltakere og/eller omfattende program
Firmareise
Kickoff

Question Title

* 6. Hvor mange deltakere vil det typisk være på arrangementene du har ansvaret for?

  <20 21-50 51-100 101-300 >300 Ikke relevant
Konferanse
Kurs/Seminar
Kunde- eller forhandlertreff
Større møter med mange deltakere og/eller omfattende program
Firmareise
Kickoff

Question Title

* 7. Hvilke av disse tjenestene kan det være interessant for dere å kjøpe i forbindelse med organisering av et arrangement?

  Svært interessant Ganske interessant Nøytral Ganske uinteressant Helt uinteressant Vet ikke
Administrasjon av invitasjoner
Booking av bevertning under møtet/arrangementet
Booking av ekstern foredragsholder
Planlegging av agenda
Møtevert
Oppsett av egen webside for informasjon til deltakerne
Opprettelse av mailinglister for kommunikasjon med deltakerne
Booking av hotell
Organisering av transport
Distribusjon av møtepapirer
Reservasjon på restaurant
Administrasjon av påmelding
Hjelp fra grafisk designer til profilering av arrangementet
Kommunikasjon med deltakerne i forkant (Informasjon, spørsmål, praktisk tilrettelegging)
Administrasjon av deltakerbetaling
Opptrykk av profilert materiale
Utarbeidelse av powerpoints og/eller handouts
Booking av tog/flyreise
Booking av arrangementslokale
Reiseleder

Question Title

* 8. Hva slags research kan det være interessant å få hjelp til i forbindelse med et arrangement?

  Svært interessant Ganske interessant Nøytralt Ganske uinteressant Helt uinteressant Vet ikke
Reisemål
Underholdning
Foredragsholder
Hotell/overnatting
Aktiviteter
Reiserute/reisemåte

Question Title

* 9. Hva vil være viktigst i valget av leverandør dersom dere skulle benytte en ekstern leverandør til planlegging og tilrettelegging av et arrangement?

  Svært viktig Ganske viktig Nøytral Ganske uviktig Helt uten betydning
Tjenestetilbud
Geografisk nærhet
Referanser fra andre kunder
Pris
At leverandøren er en kjent aktør i markedet
Leverandørens verdier og sosiale profil

Question Title

* 10. For å kunne gi et best mulig tilbud vil jeg gjerne få vite mest mulig om hvilke ønsker og behov du har når du skal arrangere et møte eller en annen type arrangement.  
Jeg ønsker derfor å gjennomføre noen dybdeintervjuer, og blant de som svarer ja til å la seg intervjue vil jeg trekke ut en vinner som får inntil 20 gratis planleggingstimer fra meg.

T