Question Title

* 1. Hva er din livssituasjon?

Question Title

* 2. Hvor ofte går du på gudstjeneste?

Question Title

* 3. Hvor ofte har du egen tid med Gud (hvordan det skjer er underordnet)?

Question Title

* 4. Hvor ofte snakker du om Gud eller ber sammen med dem du bor sammen med (evt med nære venner om du bor alene)?

Question Title

* 5. I hvor stor grad opplever du at menigheten gir deg konkret hjelp til å dele troen med dine nærmeste?

Question Title

* 6. Hvor ofte snakker du med kirkefremmede om tro?

Question Title

* 7. I hvor stor grad opplever du at menigheten gir deg konkret hjelp til å dele troen med andre enn dine nærmeste?

Question Title

* 8. Er du med i en smågruppe?

Question Title

* 9. Har du en eller flere tjenester i menigheten? I så fall, hvor ofte er du engasjert? 
Jeg er med i en eller flere tjenester...

Question Title

* 10. Hva skulle du ønske menigheten gjorde annerledes for å hjelpe deg med å dele troen i hverdagen?

T