Question Title

* 1. Hvordan innfridde webinaret dine forventninger, totalt sett?

Question Title

* 2. Hva synes du om det faglige innholdet?

Question Title

* 3. I hvilken grad synes du webinaret var aktuelt og fremtidsrettet?

Question Title

* 4. Hvor godt organisert var webinaret?

Question Title

* 5. Hva synes du om lengden på webinaret?

Question Title

* 6. Hvor sannsynlig er det at du deltar på et annet arrangement i regi av BAD PARK og IDRETT?

Question Title

* 7. Har du noen andre spørsmål eller kommentarer til oss i BAD, PARK OG IDRETT?

T